Gedeactiveerde wapens

Gedeactiveerde wapens zijn vuurwapens die volgens de Europeese richtlijn ongeschikt zijn gemaakt voor gebruik.
Deze wapens zijn voorzien van een certificaat van ongebruikmaking, afgegeven door korpschef van de politie.
Dezeartikelen worden alleen verstrekt aan personen van 18 jaar en ouder en dienen altijd persoonlijk worden opgehaald.
Verzending is dus niet mogelijk.