Vuurwapens

Via de volgende pagina's kunt u als sportschutter bij ons een wapen reserveren.

Voor de aflevering van deze wapens is de Nederlandse wetgeving van toepassing

Voordat een bestelling in behandeling wordt genomen dient u een aanbetaling van minimaal 20% van de aankoopprijs te hebben voldaan op onze ING rekening NL96INGB0676281419 t.n.v. WHD Wapenhandel Donck met vermelding van het artikelnummer,

AUB tijdens de bestel procedure bij opmerkingen extra vermelden:
1e Geboorte datum en plaats
2e Volledige voornamen
3e Naam vereniging
4e Verlofnummer
5e Afgifte datum verlof
6e Eenheid van de Politie het verlof heeft afgegeven

Na ontvangst van uw bestelling en aanbetaling sturen wij u een zo volledig mogelijk ingevuld bestelformulier in tweevoud en een ingevuld WM3 formulier voor de aanvraag van het verlof voor dit wapen.
U dient een exemplaar van het bestelformulier binnen 7 dagen getekend aan ons te retourneren.
Na reservering van een wapen via deze site houdt WHD dit wapen voor u gereserveerd tot uiterlijk 7 dagen nadat WHD het definitieve bestelformulier heeft verzonden, daarna vervalt de reservering.
De reservering blijft van kracht als het bestelformulier getekend aan ons is geretourneerd.

Na de besteldatum op het bestelformulier kan u de bestelling nog binnen een maand annuleren
Dit kan zowel telefonisch als schriftelijk. Vanaf dat moment vervalt de reservering.

Een gereserveerd wapen dient uiterlijk na 2 maanden volledig te zijn betaald.
Na het verstrijken van deze periode bent u ten alle tijde gehouden tot betaling van de volledige koopsom.

Indien het wapen op dat moment nog niet op een verlof is bijgeschreven en het wapen is betaald blijft het wapen nog 2 maanden gratis gereserveerd.
Na deze periode wordt een bedrag van € 9,50 per maand aan opslagkosten in rekening gebracht.

Nadat u in het bezit bent van een verlof en een WM2 formulier van het bestelde wapen dient het wapen persoonlijk tegen overlegging van het WM2 formulier en een geldig legitiematie bewijs bij ons in de winkel te worden afgehaald.

Een bestelling zonder de gevraagde aanvullende informatie wordt niet in behandeling genomen, kunnen worden gemeld aan de politie en betalingen daarop worden niet geretourneerd.