Luchtwapens

De in deze rubriek getoonde luchtwapens kunt u bij ons volgens onderstaande regels reserveren.

Voor de aflevering van deze luchtwapens is de Nederlandes wetgeving van toepassing
Luchtwapens mogen uitluitend worden afgeleverd aan personen vanaf 18 jaar of indien een lidmaatschapbewijs van een erkende schietvereniging kan worden overlegd.

Voordat een bestelling in behandeling wordt genomen dient u een aanbetaling van minimaal 20% van de aankoopprijs te hebben voldaan op onze ING rekening 67.62.81.419 t.n.v. WHD Wapenhandel Donck onder vermelding van het artikelnummer


Na ontvangst van uw bestelling en aanbetaling sturen wij u een zo volledig mogelijk ingevuld bestelformulier in 2 voud.
U dient een exemplaar van het bestelformulier binnen 7 dagen getekend aan ons te retouneren.
Na reservering van een wapen via deze site houdt WHD dit wapen voor u gereserveerd tot uiterlijk 7 dagen nadat WHD het definitieve bestelformulier heeft verzonden, daarna vervalt de reservering.
De reservering blijft van kracht als het bestelformulier getekend aan ons is geretourneerd.

Een gereserveerd wapen dient uiterlijk na 2 maanden volledig te zijn betaald.
Na het verstrijken van deze periode bent u ten alle tijde gehouden tot betaling van de volledige koopsom.

Na deze periode wordt een bedrag van € 7,50 per maand aan opslagkosten in rekening gebracht.

Een luchtwapen dient ten allen tijde persoonlijk te worden opgehaald in onze winkel.